Είστε εδώ

Σεχίδου Γιώτα, «Η Καλάμιτυ που μισούσε τ' άλογα», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 285-296