Είστε εδώ

«Νετζάτη Τζουμαλί», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 207-208