Είστε εδώ

Βόσδου Θεόδωρος Λ., «Οι θεοί αγαπούν (αποσπάσματα)», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 197-206