Είστε εδώ

Δαγκίτσης Κώστας, «Πάμε για ψωμί», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 85-96