Είστε εδώ

«[Φωτογραφία]», Εταιρία, τχ. 19 (Μάρτιος 1995), σ. 36