Είστε εδώ

Καββαδίας Νίκος Α., «Μια βραδιά στη Φλώρινα», Εταιρία, τχ. 14 (Νοέμβριος 1993), σ. 55-57