Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εταιρικά», Εταιρία, τχ. 12 (Φεβρουάριος 1993), σ. 42-46