Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Τα λουτρά», Εταιρία, τχ. 12 (Φεβρουάριος 1993), σ. 16-23