Είστε εδώ

«[Καρτ-ποστάλ από το Μοναστήρι]», Εταιρία, τχ. 12 (Φεβρουάριος 1993), σ. 15