Είστε εδώ

«Καρτ-ποστάλ σταλμένη από το Μοναστήρι στη Γαλλία», Εταιρία, τχ. 12 (Φεβρουάριος 1993), σ. 2