Είστε εδώ

Σαββίδης Γιώργος Π., «Πιπεριές Φλωρίνης», Εταιρία, τχ. 11 (Οκτώβριος 1992), σ. 5-6