Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «1991-1992», Εταιρία, τχ. 11 (Οκτώβριος 1992), σ. 3-4