Είστε εδώ

«Σκηνή από το Μετέωρο βήμα του πελαργού του Θ. Αγγελόπουλου», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 12