Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «Φλώρινα», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 11