Είστε εδώ

Σαββίδης Γιώργος Π., «Επιστολές στην Εταιρία», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 79