Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εταιρικά», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 78