Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Το Εθνικό Οικοτροφείο Φλώρινας», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 6, 9