Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εταιρικά», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 47