Είστε εδώ

Κοντογεωργίου Αντώνης, «Δημήτρης Στεργίου Λάλας», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 29