Είστε εδώ

«Πισοδέρι», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 28