Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «[Σημείωμα για τον Καπετάν Κώττα]», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 19