Είστε εδώ

Θεοδώρου Αφροδίτη, «Η γενιά του '20 στη Νεοελληνική Λογοτεχνία μέσα από τα ιστορικά γεγονότα. Αυτοί που προετοίμασαν τον δρόμο», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 115-128