Είστε εδώ

Καρίμπας Νίκος, «Αποσιωπητικά», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 129