Είστε εδώ

Dijkstra Fokko, «Chains of Poetry - Αλυσίδες της ποίησης. Η ποίηση ως μέσο για την κατανόηση των πολιτισμών», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 105-114