Είστε εδώ

Θεοδώρου Αφροδίτη, «Επιστροφή (εικόνες και σκέψεις από ένα ταξίδι)», Έκφραση, τόμ. 11, τχ. 11 (Νοέμβριος 2000), σ. 107-110