Είστε εδώ

Ρεντίφης Δημήτρης, «Θωμά Καλοδήμου : Ομήρου Ιλιάδα (Ένας νέος τρόπος μεταφραστικής και διδακτικής προσέγγισης στα πλαίσια του Επικού Κύκλου). Λαμία, Λαμιακός Τύπος, Μάρτιος 2000, σελ. 208», Έκφραση, τόμ. 11, τχ. 11 (Νοέμβριος 2000), σ. 111-114