Είστε εδώ

Κοκκινάκη Νένα Ι., «Το ταξίδι (Διήγημα)», Έκφραση, τόμ. 11, τχ. 11 (Νοέμβριος 2000), σ. 102-106