Είστε εδώ

Δέτσης Νίκος Δ., «Ένας χρόνος απουσίας Ιωάννης Θ. Κακριδής (1901 -1992)», Έκφραση, τόμ. 5, τχ. 5 (Αύγουστος 1993), σ. 149-156