Είστε εδώ

Ρήγας Νίκος Φ., «Νικολάου Δ. Δέτση: Προσεγγίσεις σε κείμενα και θέματα του γυμνασίου και του λυκείου. Αθήνα 1992», Έκφραση, τόμ. 5, τχ. 5 (Αύγουστος 1993), σ. 157-158