Είστε εδώ

Σίμου Βασιλική, «Από το Θεοτοκόπουλο στο Σεζάν», Έκφραση, τόμ. 5, τχ. 5 (Αύγουστος 1993), σ. 142-148