Είστε εδώ

Παραλή Χριστίνα, «[Καταπόδης, Σπύρος]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 417