Είστε εδώ

Καταπόδης Σπύρος, «Ζουμπούλι στο ποτήρι», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 417