Είστε εδώ

Ochs Hannelore, «Θεατρικά έργα από τη Γερμανία», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 303-307