Είστε εδώ

Gascoyne David, «Φαινόμενα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 302