Είστε εδώ

Hora Josef, «Τρεις Τσέχοι ποιητές. Το ποίημα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 291