Είστε εδώ

Bezruč Petr, «Τρεις Τσέχοι ποιητές. Μιχαλκοβίτσε», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 290