Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Η συνέντευξη», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 240-247