Είστε εδώ

Μπελιές Ερρίκος, «Τοπίο με λιοντάρι και μούσα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 239