Είστε εδώ

Mackay Brown George, «Βασιλεύς των Βασιλέων », Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 193-196