Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τουρκικές παροιμίες», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 183-192