Είστε εδώ

Sender Ramón José, «Για μια αυστηρότατη αισθητική», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 197-200