Είστε εδώ

Κατσώνη Μαρία, «Το κερί», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 181-182