Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Το τσίμπημα», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 173-174