Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Πώς την σκαπουλάρησα γι΄ άλλη μια φορά», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 171-173