Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Το αραπάκι», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 174-175