Είστε εδώ

Σερέφας Σάκης, «Αυτή που γλεντάει στο φως», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 169