Είστε εδώ

Καππάτος Ρήγας, «Pet shop», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 170