Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Κούφια λόγια», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 157-166