Είστε εδώ

Διαγώνιος, «[John Cage]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 66-67