Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Καρτέλα ασθενούς», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 140-157